Pozytywna Uwaga

Organizator

SP 52 – to tu narodził się pomysł na tę akcję. Szkoła mieści się na warszawskim Targówku i wraz z prężnie działającą Radą Rodziców dba o budowanie bliskiej sobie społeczności dzieci, rodziców i nauczycieli. To szkoła z pasją i szeregiem autorskich programów (np. Szkolną Akademią Opowieści), a także licznymi wolontariatami i warsztatami, dzięki którym kształtowana jest wrażliwość i empatia młodych ludzi.