Fundacja

Pozytywna Uwaga

Fundacja Pozytywnej Uwagi

REGON: 521303935

NIP: 5242934631

Numer KRS: 0000954664

Cele działania naszej Fundacji: 

 1. PROWADZENIE I ROZWIJANIE AKCJI „POZYTYWNA UWAGA”, POLEGAJĄCEJ NA INICJOWANIU AKTYWNOŚCI ZACHĘCAJĄCYCH DO CHWALENIA UCZNIÓW PRZEZ NAUCZYCIELI, A W KONSEKWENCJI PROWADZĄCYCH DO POPRAWY KOMUNIKACJI POMIĘDZY SZKOŁĄ, UCZNIAMI I RODZICAMI.
 1. ROZWIJANIE NOWOCZESNEJ EDUKACJI, WZMACNIANIE KOMPETENCJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI NA MIARĘ XXI W. WSPIERANIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCH W SZKOŁACH.
 1. WSPIERANIE BUDOWANIA SZKOŁY PRZYJAZNEJ UCZNIOWI, SZKOŁY OTWARTEJ, ZAANGAŻOWANEJ, NOWOCZESNEJ, UCZĄCEJ TOLERANCJI. SZKOŁY WSPIERAJĄCEJ RÓŻNORODNOŚĆ, OPARTEJ NA WZAJEMNYM SZACUNKU, TRAKTUJĄCEJ UCZNIÓW PO PARTNERSKU. SZKOŁY MOTYWUJĄCEJ I WSPIERAJĄCEJ UCZNIÓW W ROZWOJU. SZKOŁY UCZĄCEJ DEMOKRACJI I POSTAW PRO OBYWATELSKICH.
 1. WSPIERANIE NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW SZKÓŁ W ROZWIJANIU SZKÓŁ UCZĄCYCH KRYTYCZNEGO MYŚLENIA, PRACY ZESPOŁOWEJ, SZACUNKU DLA INNYCH, WZMACNIAJĄCYCH MOCNE STRONY UCZNIÓW.
 1. BUDOWANIE PRESTIŻU ZAWODU NAUCZYCIELA, PREZENTOWANIE I PROMOWANIE OSIĄGNIĘĆ NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW ORAZ OSÓB DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ EDUKACJI.
 1. WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY. 
 1. WZMACNIANIE OBYWATELSKIEJ MISJI SZKOŁY, BUDOWANIE WIĘZI MIĘDZY SZKOŁAMI, A LOKALNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI.
 1. INSPIROWANIE BADAŃ ORAZ STUDIÓW I UPOWSZECHNIANIE WIEDZY O BADANIACH NAUKOWYCH W ZAKRESIE EDUKACJI.
 1. ROZWIJANIE KONTAKTÓW Z KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI ŚRODOWISKAMI ZWIĄZANYMI Z DZIAŁALNOŚCIĄ EDUKACYJNĄ.
 1. SKUPIENIE WOKÓŁ IDEI FUNDACJI NAUKOWCÓW, DYDAKTYKÓW, NAUCZYCIELI, EDUKATORÓW, DZIENNIKARZY W KRAJU I ZA GRANICĄ. 
 1. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA I PROGRAMOWA W ZAKRESIE WYKORZYSTYWANIA NOWYCH TECHNOLOGII W EDUKACJI.
 1. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ PRAW UCZNIA.
 1. PODEJMOWANIE INICJATYW EDUKACYJNYCH I BADAWCZYCH W ZAKRESIE PROBLEMATYKI EDUKACYJNEJ.

Podzielcie się opinią o tym, co Wasza szkoła robi świetnie i co można poprawić. Wspólnie tworzymy listę dobrych praktyk.

Bo szkoła to my!