Skrzynka z problemami do rozwiązania

Skrzynka z problemami do rozwiązania – zawisła w jednej ze szkół i dzieciaki zgłaszają, co im przeszkadza, o czym chcą pogadać. Pierwsza interwencja: chłopcy poskarżyli się, ze i ich toalecie nie ma drzwi, i po żywej dyskusji z dyrekcją drzwi wróciły na swoje miejsce.

POMYSŁ

Skrzynka z problemami do rozwiązania

SZKOŁA

SP w Wygnanowie

NAUCZYCIEL/KA

Pani Agnieszka