SZKOŁA PODSTAWOWA NR 41 IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY

RODZAJ SZKOŁY

Szkoła podstawowa

  ( publiczna )

DANE ADRESOWE
ul. Rajdowa 
18 
, Łódź-Polesie

Za co lubisz swoją szkołę?

  • Moja szkoła jest bardzo otwarta na wszechstronny rozwój, na pierwszym miejscu zawsze stawia się dobro ucznia. Dokładamy wszelkich starań, by tworzyć w szkolę atmosferę poczucia bezpieczeństwa, klimat bezwarunkowej akceptacji i szacunku. Odeszliśmy od punktowego oceniania zachowania stawiając na pierwszym miejscu wysiłek ucznia w pracy nad swoim zachowaniem, którego cele sam sobie wytycza w indywidualnym planie pracy na dane półrocze, a następnie dokonuje samorefleksji. Nowa ocena zachowania ma na celu podnoszenie samooceny ucznia. Priorytetem w naszej szkole jest bowiem budowanie poczucia własnej wartości młodego człowieka poprzez doskonalenie umiejętności dostrzegania swoich myśli, odczuć, pragnień i działań ( tzw. świadome życie), akceptację swoich zalet, wad, sukcesów i porażek ( samoakceptacja), odpowiedzialność za siebie i swoje czyny, wyrażanie samego siebie bez ranienia innych, wyznaczanie celów i ich realizację, czyli życie w zgodzie ze sobą. Oczywiście wszyscy, czy to duzi, czy mali jesteśmy ludźmi i nie jesteśmy w stanie uniknąć błędów, ale dążymy do tego, by nasi uczniowie obserwując nas podchodzili do nich, jak do wskazówek, bez których dalszy rozwój nie jest możliwy. Usilnie zabiegamy o to, aby przede wszystkim własnym przykładem kształtować postawy otwartości i gotowości do zmian wśród uczniów. Mamy świadomość, że to od nas nauczycieli bardzo wiele zależy, czy będziemy potrafili porzucić swoje dotychczasowe przyzwyczajenia i często sztywne schematy myślenia, by stworzyć naszym uczniom bezpieczną przestrzeń opartą na odkrywaniu, poszukiwaniu, dyskusji, twórczym myśleniu, by w ten sposób przygotować młode pokolenie do jak najlepszego funkcjonowania w dzisiejszym nieprzewidywalnym świecie. I za takie właśnie otwarte podejście na drugiego człowieka oraz ciągłą gotowość, by podążać za potrzebami ucznia w nieustannie zmieniającej się rzeczywistości uwielbiam pracę w mojej szkole.