Jak szukać mocnych stron dziecka

Jak szukać mocnych stron dziecka

(na podstawie materiałów ACPiR SWPS dr Arska-Karyłowska, mgr Resler, mgr Śliwińska)

dr Magdalena Śniegulska – psycholog z dwudziestoletnim doświadczeniem, pracownik Zakładu Psychologii Klinicznej Dziecka Uniwersytetu SWPS. W Szkole Edukacji wykłada przedmioty psychologiczne.

Magdalena Jurewicz –  socjolożka, pracująca z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami. W Szkole Edukacji współprowadzi przedmioty wychowawcze oraz psychologiczne.

Szkoła Edukacji powstała w 2015 roku na mocy porozumienia pomiędzy Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i Uniwersytetem Warszawskim. Oferuje bezpłatne studia podyplomowe dla przyszłych nauczycieli j. polskiego, historii, matematyki i biologii, a także kursy doskonalące dla nauczycieli, którzy poszukują nowych rozwiązań w edukacji.