Jak chwalić mądrze? – wg. Tomasza Tokarza

Jak chwalić mądrze? – wg Tomasza Tokarza

  • Robić to w sposób spersonalizowany i konkretny, czyli np. powiedzieć, że na wycieczce, gdy zepsuł się laptop pomogłeś mi go naprawić. Zamiast „Jesteś świetny”, powiedzieć: „Tego i tego dnia pomogłeś swojej koleżance, która nie rozumiała matematyki i zachwyciłeś mnie odmiennym spojrzeniem na zagadnienie. Bardzo mi się to podobało, bo dzięki temu zobaczyliśmy, że na problem możemy spojrzeć inaczej. Jeśli byłaby jeszcze taka sytuacja, czy byłbyś skłonny mi pomóc?”. Koncentrujemy się na faktach, mówimy o swoich uczuciach, wskazujemy jakie pozytywne skutki przyniesie zachowanie ucznia.

  • ​Chwalmy za zachowania społeczne. Za krytyczne myślenie, za pomoc innym. Uwaga: „Cieszę się, że odważnie przeciwstawiłeś się silniejszemu koledze” ma ogromną wartość, bo pokazuje jakim warto być.

  • Wysłuchajmy ucznia. Zamiast od razu dawać uwagę za rozmowę na lekcji, dopytajmy o czym dyskutują. Może on nie słuchał nauczyciela, bo właśnie tłumaczył koleżance, która miała problem? Może właśnie dyskutują, bo temat ich zainteresował? Nikt z dorosłych nie musi nikogo słuchać non stop przez 45-minut, a oni tyle mają siedzieć w ławkach. Z ich perspektywy to bardzo obciążające.

  • Doceniajmy uczniów, którzy nie są doceniani. Gdy uczeń jest drażliwy, ma trudności emocjonalne albo nie uczy się, ale za to pięknie rysuje, to należy nad tym się zatrzymać. Wskazać, że robi to dobrze i że w tym kierunku go kierować. Nauczyciel to przewodnik, pamiętajmy o tym.

Tomasz Tokarz

Tomasz Tokarz – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie i zajęć komputerowych w szkołach alternatywnych. Obecnie uczy w szkole Alpha High School we Wrocławiu. Jest też trenerem kompetencji, mediatorem, coachem, wykładowcą akademickim. Prowadzi centrum edukacyjne „Wspieram ucznia” oraz blog: Innowacyjna edukacja.