Czy ktoś chce komuś za coś podziękować?

Kiedy mamy z moją klasą wolną chwilę, zapraszam dzieciaki do dziękowania sobie wzajemnie w naszym klasowym gronie. Przynajmniej raz w miesiącu zadaję to pytanie: Czy ktoś chce komuś za coś podziękować? 

Na początku dzieciakom było trudno i podziękowania szły powoli. Najczęściej to ja zaczynałam dziękując i za pomysł, uśmiech i czasem za wzajemną troskę. Im częściej pojawiało się w naszej klasie to pytanie, tym więcej było fantastycznych podziękowań 🤗 Dzieciaki, spodziewając się takiego pytania, uczą się uważności, niektóre notują by być przygotowanymi. 

To proste ćwiczenie fantastycznie pomaga nam budować klasowe relacje. 

POMYSŁ

Czy ktoś chce komuś za coś podziękować?

SZKOŁA

SP w Poznaniu

NAUCZYCIEL/KA

Wychowawczyni klasy 7